Kursevi nemačkog jezika

 

Kursevi nemačkog jezika se organizuju za polaznike svih starosnih doba (deca i odrasli), svih nivoa znanja i tokom cele kalendarske godine. U zavisnosti od trenutnog znanja polaznika kursevi nemačkog su organizovani u različite nivoe (A, B, C). Ukoliko niste sigurni šta koji nivo znači, ili su  vas zbunjivali nazivi kurseva A1, A2, B1, B2, C1 i C2 mi ćemo vam objasniti na najjednostavniji način.

Kurs nemačkog A1

kursevi nemačkog A1Kada završite A1 nivo, na kraju obuke razumećete i koristiti poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice. Lako ćete predstaviti sebe i druge, bez problema ćete biti sposobni da vodite minimalnu konverzaciju i da postavljate drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti - gde žive, čime se bave, da li imaju porodicu, šta poseduju... Naravno, moći ćete i da odgovarate na slična pitanja. Ukoliko su sagovornici strpljivi i puni razumevanja pa govore jednostavno i sporo: pripremite se da steknete prve poznanike sa nemačkog govornog područja!A1 polaznik se osposobljava za osnovnu konverzaciju u prezentu i perfektu.
Tokom kursa se podjednako uvežbavaju i četiri veštine koje se polažu na Gete institutu a to su čitanje, pisanje, slušanje i konverzacija . Na kraju kursa je moguća i simulacija testa za sertifikat A1.

Redovni kurs nemačkog jezika A1:

- 2x90 min

- traje 4,5 meseca

- cena kursa 27.000 rsd

- plaćanje na 5 rata

Intenzivni kurs nemačkog jezika A1:

- 3x90 min

- traje 3 meseca

- cena kursa 27.000 rsd

- plaćanje na 3 rate

 

Kurs nemačkog A2

kursevi nemačkog A2Polako se zagrevamo! Po uspešnom savlađivanju A2 nivoa, razumećete rečenice i često upotrebljavane izraze. Sporazumećete se u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. Običnim rečima ćete moći da opišete svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe. Kako vaše znanje raste, poznanici sa nemačkog govornog područja vam polako postaju sve bliskiji.A2 polaznik se osposobljava da se sporazume u jednostavnim rutinskim situacijama i da razmenjuje informacije o poznatim i svakodnevnim stvarima, npr. o ličnosti, porodici, radu , kupovini, putovanju...Tokom kursa se podjednako uvežbavaju i četiri veštine koje se polažu na Gete institutu a to su čitanje, pisanje, slušanje i konverzacija. Na kraju kursa je moguća i simulacija testa za sertifikat A2

Redovni kurs nemačkog jezika A2:

- 2x90 min

- traje 5 meseci

- cena kursa 29.900 rsd

- plaćanje na 5 rata

Intenzivni kurs nemačkog jezika A2:

- 3x90 min

- traje 3 meseca

- cena kursa 29.900 rsd

- plaćanje na 4 rate

Kurs nemačkog B1

DSC_6236
U ruci vam je diploma B1 nivoa? Sada već razumete glavne sadržaje, ali samo onda kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju ste da se snađete u najvećem broju situacija sa kojima se susrećete tokom boravka u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju ste da se jasno i smisleno izrazite o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. Počinjete da govorite o iskustvima i doživljajima, da opisujete svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazlažete svoje planove i stavove. Kako saznajete više o njima a i oni o vama, bliski poznanici polako postaju novi prijatelji!B1 polaznik se osposobljava da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja.
U stanju je da se snadje u većini situacija koje ga mogu zadesiti u zemljama nemačkog govornog područja, može da se izrazi o iskustvima i doživljajima i obrazloži svoje stavove.Tokom kursa se podjednako uvežbavaju i četiri veštine koje se polažu na Gete institutu a to su čitanje, pisanje, slušanje i konverzacija. Na kraju kursa je moguća i simulacija testa za sertifikat B1.Kursevi nemačkog jezika B1

Redovni kurs nemačkog jezika B1:

- 2x90 min

- traje 5 meseci

- cena kursa 32.900 rsd

- plaćanje na 5 rata

Intenzivni kurs nemačkog jezika B1:

- 3x90 min

- traje 3,5 meseca

- cena kursa 32.900 rsd

- plaćanje na 4 rate

Kurs nemačkog B2

kursevi nemačkog B2
Vreme je za viši nivo, u bukvalnom smislu tih reči! Sa B2 diplomom razumete glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; razumete čak i stručne diskusije u svojoj oblasti. Možete spontano i tečno da se sporazumevate tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornikom bez većih napora za obe strane. Možete se jasno i detaljno izraziti o širokom spektru tema, da objasnite svoje mišljenje o aktuelnom pitanju i da navedete prednosti i mane različitih mogućnosti. Krug prijatelja se širi!B2 polaznik se osposobljava da razume glavne sadržaje složenih tekstova, da vodi diskusiju, da brani i zastupa svoje stavove i da se detaljno izražava o širokom spektru tema.

Redovni kurs nemačkog jezika B2:

- 2x90 min

- traje 6 meseci

- cena kursa 35.900 rsd

- plaćanje na 6 rata

Intenzivni kurs nemačkog jezika B2:

- 3x90 min

- traje 4 meseca

- cena kursa 35.900 rsd

- plaćanje na 4 rate

Kurs nemačkog C1

kurs nemačkog C1
Da li ste spremni da fascinirate svoju okolinu? C1 vam otvara vrata za novi svet: širok spektar zahtevnih, dužih tekstova koje savladavate sa lakoćom, prepoznavanje implicitnih značenja u njima, spontano i tečno izražavanje, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih izraza… U društvenom i profesionalnom životu, ili tokom obrazovanja i studija jezik koristite delotvorno i fleksibilno. U stanju ste da se jasno, strukturirano i opširno izjasnite o kompleksnim sadržajima i pritom primereno koristite različita sredstva u svrhu povezivanja teksta.
Da li ste već zvezda u društvu?C1 polaznik se osposobljava da se izrazi spontano i tečno i da razume bez napora
sve što pročita ili čuje.Tokom kursa se podjednako uvežbavaju i četiri veštine koje se polažu na Gete institutu a to su čitanje, pisanje, slušanje i konverzacija. Na kraju kursa je moguća i simulacija testa za sertifikat C1.Kursevi nemačkog jezika C1

Redovni kurs nemačkog jezika C1:

- 2x90 min

- mesečna cena kursa 8.000 rsd

Intenzivni kurs nemačkog jezika C1:

- 3x90 min
- mesečna cena kursa 12.000 rsd

KURSEVI NEMAČKOG ZA DECU I OMLADINU

kursevi za decuStručnjaci ističu da je za potpuno savladavanje stranog jezika najvažniji rani početak učenja. Preporučuje se da se sa učenjem počne već u predškolskom uzrastu. Samim tim se značajno povećava mogućnost da se jednog dana baš taj jezik savlada do nivoa maternjeg jezika. Znanje stranih jezika je neophodno i za proširenje vidika, upoznavanje i shvatanje drugih kultura, sticanje novih prijatelja a da ne zaboravimo da pomenemo i veći broj vrata koja se otvaraju u budućnosti. Dozvolite vašem detetu da se zabavi i da pritom uradi nesto korisno za sebe.Istraživanja takođe potvrđuju da učenje stranih jezika od najmlađeg uzrasta podstiče kreativnost i razvijanje različitih veština kod deteta – od socijalnih do akademskih. A upravo se na konverzaciji zasniva gro programa našeg centra.Pripremni kurs 1 (za decu od 4,5 i 6 godina)

Pripremni kurs 2 (za decu od 6,7 i 8 godina)

Početni 1 (za decu od 8,9 i 10 godina)

Početni 2 (za decu od 10,11 i 12 godina)

Srednji 1 (za decu od 11,12 i 13 godina)

Srednji 2 (za decu od 12,13 i 14 godina)

Cena kursa za celu godinu (od septembra do juna) je 400 evra, nastava se organizuje samo subotom u trajanju od 90 minuta.

KURSEVI NEMAČKOG ZA PREDUZEĆA

kursevi za preduzećaMislite na svoj biznis? Vodite računa o nivou profesionalizma i veština svojih zaposlenih? Omogućite im da se razvijaju i usavršavaju unutar same firme - naučite ih nemački jezik, vratiće vam se mnogostruko!Kursevi za firme se prilagođavaju broju, tempu i cilju polaznika. Poslodavac sam određuje vrstu jezičke obuke, dok se kroz konsultaciju sa našim timom i timom budućih polaznika utvrđuje metod poduke.Poverenje su nam već poklonili Henkel, Bayer, Vojvođanska Banka, Victoria Group, Inoing, Roaming …..
na cenu kursa za firme se, zavisno od broja polaznika, odobrava popust od 10 do 30%.

INDIVIDUALNI KURSEVI

individualni kurseviNastava je prilagođena Vašem rasporedu, tempu i cilju. Možete se odlučiti za grupno podučavanje (imajte u vidu da su naše grupe male radi veće efikasnosti nastave) ili takozvanu jedan na jedan nastavu koja nudi maksimalnu fleksibilnost. U pitanju su individualni časovi nemačkog jezika na kojima se metoda, ritam i sadržaj podučavanja savršeno precizno prilagođavaju potrebama i željama polaznika.Ukoliko pripremate prijemni ispit za Filološki fakultet ili ispite  kao što su Nemački kao izborni predmet i Savremeni nemački 1, pripremite okolinu na dobre vesti!Za koji god vid podučavanja nemačkog jezika se odlučite, naša preporuka je da se cilju učenja ovog divnog jezika zaista posvetite. Odvojite dva termina nedeljno za nastavu i nemojte praviti velike pauze, jer učenje ima svoj tok.

Nastava nemačkog jezika se organizuje za polaznike svih starosnih doba (deca i odrasli), svih nivoa znanja i tokom cele kalendarske godine.

prevodjenje i sudski tumač

Pored podučavanja nemačkog jezika i kulture, prevođenje na nemački jezik i prevođenje sa nemačkog jezika su takođe u ponudi našeg centra:prevod svih vrsta tekstova sa nemačkog i na nemački jezik, prevod ličnih dokumenata i poslovne dokumentacije sa i bez overe sudskog tumača.